7240238514_95e1af7e44_k
banner11
banner10
banner7
banner5
banner3

Finansinspektionen
Nordic Insurance står under Finansinspektionens tillsyn liksom alla våra leverantörer
av finansiella tjänster. För mer information, klicka på länken. Finansinspektionen

Bolagsverket
Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.
www.bolagsverket.se

Utländska kontrollmyndigheter
Alla våra utländska samarbetspartners och leverantörer står under tillsyn av respektive lands kontrollorgan.

Vår branschförening
Svenska försäkringsmäklares förening SFM är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. Som sådan skall den tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. http://www.sfm.se/