7240238514_95e1af7e44_k
banner11
banner10
banner7
banner5
banner3

Finansinspektionen
First Insurance står under Finansinspektionens tillsyn liksom alla våra svenska leverantörer av finansiella och försäkringstjänster.http://www.fi.se/

Utländska kontrollmyndigheter
Alla våra utländska samarbetspartners och leverantörer står under tillsyn av respektive lands kontrollorgan.

Bolagsverket
Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.
www.bolagsverket.se

Vår branschförening
Svenska försäkringsmäklares förening SFM är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. Som sådan skall den tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. http://www.sfm.se/