Bo Kvar-försäkring

First tillhandahåller Bo Kvarförsäkring som ger en ekonomisk trygghet i samband med dödsfall, sjukdom eller arbetslöshet.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att kunden får ett engångsbelopp på 1 miljon kronor vid dödsfall i kombination med exempelvis 5 000.- per månad i ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat.