Arbetslöshets/inkomstförsäkring

First tillhandahåller arbetslöshets/inkomstförsäkring som ger en ekonomisk trygghet i samband med arbetslöshet.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att kund får ett extra tillskott om arbetslöshet uppstår med en ersättning på exempelvis 8 000.- per månad under 1 år.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat.