Kort Sjukförsäkring

First tillhandahåller en sjukförsäkring som ger en ekonomisk trygghet i samband med sjukdom upp till 1 år.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att den försäkrade får en extra ersättning vid sjukdom.

Ett företag har möjlighet att täcka kostnader om anställd drabbas av sjukdom.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat. Ägare och premiebetalare till försäkringen kan vara så såväl ett företag, organisation eller en privatperson.