Tjänstebilsförsäkring

En försäkring för att kunna ha kvar tjänstebilen vid oförutsedda händelser