online casino
lower back pain
Om oss | First Insurance: First Insurance: Försäkringslösningar för företag
Välkommen till First Insurance
First Insurance Sverige AB är ett av Finansinspektionen godkänt och hos Bolagverket registrerat försäkringsförmedlarföretag.Vi erbjuder en bred kompetens inom pension, försäkring och investering, med specialistkompetens inom Sportförsäkringsområdet.Våra sportförsäkringsspecialister har över 30 års erfarenhet inom försäkringsbranschen och mer än 20 års erfarenhet av just sportförsäkringar, såväl risk skydd som sparande.

First Insurance tar ett helhetsgrepp
Med sportförsäkringar menas såväl riskförsäkringar som direktinvesteringar och idrottspensioner (se produkter).

Vi samarbetar med både med svenska och utländska leverantörer – försäkringsbolag, agenturer, Lloyds konsortium – för bästa möjliga försäkringsskydd.

Våra tjänster erbjuds såväl till företag och föreningar som till individuella atleter, och vi arbetar antingen på direkt uppdrag av dessa eller genom deras representanter (mäklare, agenter, mm).

Närliggande områden, av typen avtal, juridik och skatter, där vi inte själva har specialistkompetens arbetar vi tillsammans med utvalda samarbetspartners och leverantörer.

Sportförsäkringar är ett komplement till ditt övriga försäkringsskydd – samhällets socialförsäkringsskydd, arbetsgivares tjänsteförsäkringar eller privata liv-sjuk-pensions-olycksfalls försäkringar.

Vår styrka är att vi hanterar båda typer – helhetskoncept –  samt hjälper dig att optimera ditt totala försäkringsskydd vare sig du är motionär eller yrkesidrottare

En viktig del i vår verksamhet är att förmedla pension, investeringar & försäkring  (ink sport) på ett, för våra kunder, prisvärt, kvalitativt och effektivt sätt.

Varför First Insurance?
Nedanstående punkter är viktiga för oss för att uppnå bästa möjliga nytta för dig som kund:

  • Helheten – att kunna sätta sportförsäkringen i rätt sammanhang som komplement till ditt vanliga försäkringsskydd
  • En aktör med ett personligt engagemang
  • Erfarenhet och kompetens för optimala lösningar
  • Urval av kvalitetssäkrade leverantörer för trygghet och tillväxt
  • Tekniklösningar för effektivitet och tillgänglighet
  • Din partner i finansiella och ekonomiska frågor.

Våra ledord

  • Kompetens – Bred kunskap och kompetens inom hela personförsäkringsområdet är en förutsättning för att kunna applicera vår specialistkompetens inom sportförsäkringsområdet på bästa möjliga sätt. Vi har bl.a. över 20 års erfarenhet av sportförsäkringsbranschen
  • Tillgänglighet – Service, omtanke och tillgänglighet via telefon, e-post och webbsida oavsett var du befinner dig
  • Tydlighet – Enkelt, tydligt och lättförståligt är vår målsättning när vi hjälper dig med blanketter, sammanställningar, villkor, premiebetalningar mm.