First Insurance

Försäkringar för personrisk, hälsa och sport

First Insurance Sverige är ett växande försäkringsförmedlarföretag med fokus på att ta fram kvalitativa och prisvärda försäkringslösningar på den skandinaviska marknaden. Vi verkar främst inom området personrisk, hälsa och sport, där stor vikt läggs på att hitta lösningar som är anpassade efter marknadens krav och behov.

Här tecknar du Gjensidiges Vårdförsäkring för dig som är aktiv i en handbolls- eller hockeyförening.

Teckna GJENSIDIGE Vårdförsäkringidrott 2022

*Definition ”Fullt arbetsför”
Med fullt arbetsför avses att du deltar i match eller tävling i
den idrott som du utövar och är försäkrad för, eller att du är
friskförklarad av läkare eller att det medicinska tillståndet är
sådant att det hade varit möjligt för dig att delta i match
eller tävling i den idrott försäkringen är tecknad för.

Klicka här om du vill veta vad som ingår i respektive försäkring.

Ex. F17, P16, A-lag…

E-mailadress till den som tecknar försäkringen. Är den försäkrade under 18 år är det vårdnadshavare eller annan närståendes e-mailadress som skall användas.

6 + 1 = ?