För företag, anställda och privatpersoner

Betalskydd/Fakturaskydd

First tillhandahåller Betalskydd/Fakturaskydd som ger en ekonomisk trygghet i samband med sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att kunden får 5 000.- per månad vid sjukdom eller arbetslöshet samt ett dödsfallsbelopp vid olycksfall.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Bo Kvarförsäkring

First tillhandahåller Bo Kvarförsäkring som ger en ekonomisk trygghet i samband med dödsfall, sjukdom eller arbetslöshet.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att kunden får ett engångsbelopp på 1 miljon kronor vid dödsfall i kombination med exempelvis 5 000.- per månad i ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Arbetslöshets/inkomstförsäkring

First tillhandahåller arbetslöshets/inkomstförsäkring som ger en ekonomisk trygghet i samband med arbetslöshet.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att kund får ett extra tillskott om arbetslöshet uppstår med en ersättning på exempelvis 8 000.- per månad under 1 år.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Livförsäkring

First tillhandahåller en livförsäkring som utfaller som ett engångsbelopp vid dödsfall.

Ett erbjudande kan innebära att exempelvis 1 000 000 kr utfaller till förmånstagaren vid dödsfall.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Olycksfallsförsäkring

First tillhandahåller en försäkring som utfaller som ett engångsbelopp vid olycksfall.

Ett erbjudande till slutkund innebär, med exempelvis ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr, så utfaller 500 000 kr vid en invaliditet på 50%.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Yrkesförsäkring

First tillhandahåller en yrkesförsäkring som ersätter framtida inkomstförluster om du som yrkesman/kvinna drabbas av sjukdom eller olycksfall som innebär att du helt tvingas upphöra med din nuvarande yrkeskarriär.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att ersättning utbetalas till den försäkrade i form av ett engångsbelopp på exempelvis 1 000 000 kr.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Kort Sjukförsäkring

First tillhandahåller en sjukförsäkring som ger en ekonomisk trygghet i samband med sjukdom upp till 1 år.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att den försäkrade får en extra ersättning vid sjukdom.

Ett företag har möjlighet att täcka kostnader om anställd drabbas av sjukdom.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Sjukhusvistelseförsäkring

First tillhandahåller en försäkring vid sjukhusvistelse som ger ett ekonomiskt tillskott om slutkund blir inlagd på sjukhus.

Ett erbjudande kan innebära att vid olycksfall och/eller sjukdom utbetalas ett förmånsbeloppet på exempelvis 1 000.- per månad mellan dag 2-14.

Ett företag har möjlighet att täcka kostnader om anställd drabbas av sjukhusvistelse.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Kritisk Sjukdom

First tillhandahåller en försäkring som utfaller som ett engångsbelopp vid en kritisk sjukdom som exempelvis cancer.

Ett erbjudande kan innebära att exempelvis 100 000 kr utbetalas vid diagnostiserad sjukdom.

Ett företag har möjlighet att täcka kostnader om exempelvis en nyckelperson drabbas av sjukdom.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Låneförsäkring

First tillhandahåller, för dig som långivare, att kunna erbjuda slutkund/låntagare att teckna en låneförsäkring som ger en ekonomisk trygghet i samband med sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Ett erbjudande till slutkund innebär att försäkringen tar över avbetalningen ifall din kund blir sjuk, arbetslös eller avlider.   En långivare har möjlighet att täcka kostnader om slutkund drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Sjukvårdslösningar

First skräddarsyr lösningar kring sjukvård för företag och organisationer.

För vistelse utomlands kan exempelvis utformning ske av en sjukvårdsprodukt med en kombinerad primärvårdförsäkring och med möjlighet till operation.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.