Kontaktpersoner

VD / CEO

Mikael Eklöf

MAIL ►

Ordf / COO

Kenneth Granholm
Konsult & Förmedlare
031-760 70 15 | 0705-71 50 45
MAIL ►

Marknadschef

Rikard Nagy
Konsult & Förmedlare
031-760 70 14 │ 0708 660 922

Kontorschef

Kaisa Granholm
031-105882
MAIL ►

Externa Konsulter

Fredrik Nilsson
Compliance Officer

Kristina Hårdänge
Oberoende granskning