Kritisk sjukdom

First tillhandahåller en försäkring som utfaller som ett engångsbelopp vid en kritisk sjukdom som exempelvis cancer.

Ett erbjudande kan innebära att exempelvis 100 000 kr utbetalas vid diagnostiserad sjukdom.

Ett företag har möjlighet att täcka kostnader om exempelvis en nyckelperson drabbas av sjukdom.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat. Ägare och premiebetalare till försäkringen kan vara så såväl ett företag, organisation eller en privatperson.