Låneförsäkring

First tillhandahåller, för dig som långivare, att kunna erbjuda slutkund/låntagare att teckna en låneförsäkring som ger en ekonomisk trygghet i samband med sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Ett erbjudande till slutkund innebär att försäkringen tar över avbetalningen ifall din kund blir sjuk, arbetslös eller avlider.   En långivare har möjlighet att täcka kostnader om slutkund drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.