Livförsäkring

First tillhandahåller en livförsäkring som utfaller som ett engångsbelopp vid dödsfall.

Ett erbjudande kan innebära att exempelvis 1 000 000 kr utfaller till förmånstagaren vid dödsfall.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat. Ägare och premiebetalare till försäkringen kan vara så såväl ett företag, organisation eller en privatperson.