Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringens syfte är att lindra de ekonomiska följderna vid en olycksfallsskada. Försäkringen lämnar ersättning för kostnader samt bestående invaliditet (nedsatt funktionsförmåga) i samband med skada. Invaliditetsersättningen är  den klart viktigaste ingrediensen. Försäkringen gäller dygnet runt utan självrisk.

Teckna försäkringen här

Fyll i informationen nedan för att kunna teckna försäkring