Olycksfallsförsäkring

First tillhandahåller en försäkring som utfaller som ett engångsbelopp vid olycksfall.

Ett erbjudande till slutkund innebär, med exempelvis ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr, så utfaller 500 000 kr vid en invaliditet på 50%.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat. Ägare och premiebetalare till försäkringen kan vara så såväl ett företag, organisation eller en privatperson.