Om First Insurance

First Insurance Sverige AB är ett av Finansinspektionen godkänt och hos Bolagverket registrerat försäkringsförmedlarföretag. Vi är ett växande försäkringsförmedlarföretag med fokus på att ta fram kvalitativa och prisvärda riskförsäkringsprodukter på den skandinaviska marknaden. Vi verkar främst inom området Personförsäkringar, Hälsa och Sport, där stor vikt läggs på att hitta lösningar som är anpassade efter marknadernas krav och behov.

Vårt fokus är att skapa innovativa försäkringslösningar som är anpassade efter dagens förväntningar av försäkringsskydd.

Våra kunder är försäkringsförmedlare och företag som arbetar med anpassade kunderbjudanden inom välfärd och trygghet. Våra leverantörer är välrenommerade försäkringsgivare såväl utländska som svenska.

Vårt erbjudande

Försäkringskompetens för nyskapande

 • Branschkompetens
 • Långa och välutvecklade kontakter med utländska försäkringsgivare och nätverk

Affärsutveckling

 • Utifrån dina kunders behov utveckla tjänster och produkter som ökar företagets intäkter och stärker dina kunders lojalitet.
 • Identifiera försäkringslösningar som kan kompletterar din kärnaffär.

Produktutveckling

 • Anpassade försäkringslösningar som kompletterar de förväntningar på välfärd och trygghet.
 • Identifiera behov och lösningar som är unika för dig och dina kunder.

Produkter

 • Hälsa och välfärdslösningar genom försäkring och tjänster.
 • Affinity – Specialförsäkringar vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.
 • Skräddarsydda lösningar inom idrott och sport.

Skadehantering

 • För oss är hanteringen och kundens upplevelse vid skada vår viktigaste leverans.
 • Vi bygger våra produkter på enkelhet och tydlighet när skada inträffar.
 • Vi hanterar hela processen från skadeanmälan till utbetalning.

Våra ledord

Kompetens – Bred kunskap och kompetens inom hela personförsäkringsområdet är en förutsättning för att kunna applicera vår specialistkompetens.

Tydlighet – Enkelt, tydligt och lättförståligt är vår målsättning när vi hjälper dig med blanketter, sammanställningar, villkor, premiebetalningar mm.

Tillgänglighet – Service, omtanke och tillgänglighet via telefon, e-post och webbsida oavsett var du befinner dig