Sjukhusvistelseförsäkring

First tillhandahåller en försäkring vid sjukhusvistelse som ger ett ekonomiskt tillskott om slutkund blir inlagd på sjukhus.

Ett erbjudande kan innebära att vid olycksfall och/eller sjukdom utbetalas ett förmånsbelopp på exempelvis 1 000.- per månad mellan dag 2-14.  Ett företag har möjlighet att täcka kostnader om anställd drabbas av sjukhusvistelse.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat. Ägare och premiebetalare till försäkringen kan vara så såväl ett företag, organisation eller en privatperson.