Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över NIB AB:s och First Insurance AB:s försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.

Konsumentverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Bolagsverket
Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se