Personriskförsäkring

Vid en sjukskrivning eller arbetslöshet ska den försäkrade kunna fokusera på sig själv och sina närmaste utan oro för att kunna betala sina fasta kostnader.
Ett Betalsskydd täcker fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, telefon etc. Efter 30 dagar får den försäkrade ekonomisk ersättning på upptill 8 000.- per månad under en 12 månaders period.

Pengarna betalas ut månadsvis. Nivå på beloppet väljer den försäkrade själv.

För mer information och för att förmedla försäkringen kontakta oss på First Insurance!