Sport- & Idrottsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Nu lanserar vi en olycksfallsförsäkring som inte undantar dina idrottsaktiviteter. Viktigt att olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och såväl vid idrottsutövandet som andra aktiviteter. Du kan välja försäkringsbelopp mellan 10 Prisbasbelopp (år 2019 = 465 000 kr) och upp till 50 Prisbasbelopp (år 2019 = 2 325 000 kr). Försäkringen tecknas utan hälsoprövning, det räcker att du är fullt arbetsför.

Sjukvårdsförsäkringar

I takt med att tillgången till den offentliga vården har blivit sämre och väntetiderna för planerad vård har förlängts än mer, söker klubbar och idrottsutövare i Sverige andra vårdalternativ inom den privata sektorn. Alla som har idrottat och som skadats vet hur svårt det är och hur lång tid det kan ta att hitta rätt specialist. För idrottsutövaren kan en rätt utformad sjukvårdsförsäkring vara skillnaden mellan att delta eller vara borta från idrotten under en hel säsong. Oavsett om det berör en individuell idrottsutövare eller om det handlar om lagsport så kan vi erbjuda idrottsanpassade sjukvårdsförsäkringar.

.

Inkomstförlustförsäkring

Inkomstförlustförsäkring är en försäkringslösning som täcker inkomstförluster om det på grund av sjukdom eller olycksfall blir ett kortare avbrott eller rent av ett stopp i karriären. Försäkringen utfaller med ett månadsbelopp netto efter en kortare karenstid. Den kan tecknas av alla med ett finansiellt intresse hos en individuell idrottsstjärna. Det vill säga individen själv, klubben, managern/agenten eller sponsorer, kan alla ansöka om dessa försäkringar för att säkra upp sin finansiella exponering.

.

Idrottsinvalid/ Karriärstopp

Permanent inkomstbortfall PTD (Permanent Total Disablement) ersätter framtida inkomstförluster om en elitidrottare drabbas av sjukdom eller olycksfall som innebär att personen helt tvingas upphöra med sin idrottskarriär. Ersättningen sker i form av ett skattefritt engångsbelopp. PTD ersätter då oförmågan, att fortsätta med det i försäkringsbrevet specifikt angivna yrket, dvs. för en fotbollsspelare är yrket spela fotboll. Även här kan försäkringen tecknas av andra med ett finansiellt intresse hos idrottsstjärnan.

.

Livförsäkring

Vi hjälper dig hitta ett livförsäkringsskydd som inte undantar dina idrottsaktiviteter. Viktigt att livförsäkringen gäller dygnet runt och för alla typer av dödsfall och inte bara dödsfall genom olycksfall.

.

Idrottspension – Vad händer efter karriären? Har du råd att pensionera dig?

Elitidrott är idag en heltidssysselsättning. Gemensamt för de flesta elitidrottare är att det sällan finns tid eller kraft till annan sysselsättning än själva idrottskarriären. Under några få korta år gäller det att enbart fokusera på sin idrott för att stanna kvar på toppen. Ganska sällan finns tid att ägna sig åt studier, annan yrkeskarriär eller eget företagande.
Idrottspension skapar förutsättningar för ett liv efter idrottskarriären. Vill du utbilda dig? Vill du starta eget företag? Med pensionspengar från idrottskarriären finns alla möjligheter att skapa bra förutsättningar för en ny ”civil” karriär. Principen är ganska enkel, idrottsutövaren växlar delar av dagens löne-/bonusutbetalningar mot framtida pensionsutbetalningar.
Vi har sedan början av 80-talet hjälpt idrottsföreningar och idrottsmän/kvinnor med att starta såväl individuella som kollektiva idrottspensionslösningar. Givetvis hjälper vi även till med den löpande skötseln och administrationen av dessa idrottspensioner.

.

Medföljande skydd

Hur ser familjens försäkringsskydd ut när du ”signar” ditt utlandskontrakt?. Vad händer om de skadar sig eller blir sjuka under er utlandsvistelse? Vi har alla försäkringsprodukterna och vi fungerar gärna som bollplank och rådgivare i närliggande frågor kring utlandsflytten. I de fall vi inte har egen specialistkompetens – av typen skatte- och annan lagstiftning e.dy – förmedlar vi gärna kontakten till våra globala samarbetspartners inom respektive kunskaps område.

.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat.