VIP Olycksfall +65

Har till syfte att, ge ett heltäckande stöd vid olycksfallskada. Oavsett om behovet består av kostnader som uppstått, ekonomiskt stöd, eller behov av snabbare vård.
VIP Olycksfall + 65 har till och med ett inbyggt dödsfallsbelopp på 200 000 kronor om kunden avlider till följd av olycksfallet.

En heltäckande olycksfallsförsäkring
Kostnadsersättning vid olycksfall
Begränsad funktionsförmåga på grund av olycksfall
Oförmåga att klara dagliga aktiviteter på grund av olycksfall
Dödsfall på grund av olycksfall
Sjukvårdsförsäkring vid olycksfallsskada

Teckningsregler
– Inträdesålder 55 år
– Högsta inträdesålder 79 år
– Slutålder 85 år

Individuellt tecknad försäkring
– Hälsodeklaration

Konvertering från Gruppförsäkring, Nordeuropa Liv och Hälsa
– Inget krav på hälsodeklaration
Specifika grupplösningar offereras separat avseende hälsokrav

Premie
Försäkringen kan tecknas med årspremie 3 552 kronor alternativt som månadspremie via autogiro 296 kronor per månad

Vad är en olycksfallsskada
Det är en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, ofrivillig yttre händelse. Händelsen skall inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar. Kroppsskada som uppkommer genom värmeslag, solsting eller förfrysning, samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett jämställs med olycksfallsskada. Någon av de ovan angivna händelserna bedöms inträffade den dag då symtom först visade sig.