Yrkeskapital

Förändringen i försäkringskassans bedömningsregler gör att det finns en överhängande risk att ingen ersättning betalas ut efter 2,5 år. Med stor sannolikhet kommer även samma bedömning att gälla för såväl avtalsförsäkringar som privata försäkringar.

Därför lanserar vi en Yrkesförsäkring vilken ger dig en engångsersättning om du inte kan arbeta kvar i ditt yrke. Detta kan kombineras med andra försäkringar som ger en engångsersättning om du skulle drabbas av allvarliga sjukdomar eller olycksfall.

Yrkesförsäkringen ersätter framtida inkomstförluster om du som yrkesman/kvinna drabbas av sjukdom eller olycksfall som innebär att du helt tvingas upphöra med din nuvarande yrkeskarriär. Dessutom lämnas även ersättning vid dödsfall till följd av olycksfall. Ersättningen sker i form av ett engångsbelopp. Yrkesförsäkringen ger ekonomisk ersättning så att Du själv får möjlighet och kan avgöra hur Du ska utforma Din framtid.