Yrkesförsäkring

First tillhandahåller en yrkesförsäkring som ersätter framtida inkomstförluster om du som yrkesman/kvinna drabbas av sjukdom eller olycksfall som innebär att du helt tvingas upphöra med din nuvarande yrkeskarriär.

Ett erbjudande till slutkund kan innebära att ersättning utbetalas till den försäkrade i form av ett engångsbelopp på exempelvis 1 000 000 kr.

Produkten går att anpassa efter din organisation/företags förutsättningar och kombineras med andra produkter. Produkten går att teckna som obligatorisk eller frivillig lösning.

Av största vikt är att precisera och anpassa försäkringserbjudandet till definierad målgrupp för att nå ett bra resultat. Ägare och premiebetalare till försäkringen kan vara så såväl ett företag, organisation eller en privatperson.